راه های ارتباط با مس حیدری :

شماره تماس : 09906239879

شماره واتس اپ : 09906239879

آدرس محل فعالیت : زنجان ، کوی فرهنگ رز 9 قطعه 1926